KSIĄŻKA ADRESOWA

Opis

Jest to konsolowa aplikacja do zarządzania danymi adresowymi.

Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz edycję własnych pozycji książki adresowej. Każda z pozycji składa się z imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu domowego. Program umożliwia wyszukiwanie adresatów wg imienia lub wg nazwiska.

Aplikacja jest wyposażona w panel rejestracji i logowania, dzięki czemu każdy użytkownik programu ma dostęp tylko do swoich własnych pozycji książki adresowej.

Wszystkie dane dotyczące zarejestrowanych użytkowników oraz zapisanych pozycji książki przechowywane są w plikach tekstowych.

Język

C++

Znajdź mnie również na:

arrow